WPW XAML

XAML tarayıcı uygulamaları (XBAP 'ler) hem Web uygulamalarının hem de zengin istemci uygulamalarının özelliklerini birleştirir. Web uygulamaları gibi, XBAP 'ler bir Web sunucusuna dağıtılabilir ve Internet Explorer veya Firefox 'tan başlatılabilir. Zengin istemci uygulamaları gibi, XBAP 'ler WPF 'nin yeteneklerini kullanabilir. XBAP 'lerin geliştirilmesi, zengin istemci geliştirmeye de benzer. Bu konu, XBAP geliştirmeye basit, yüksek düzey bir giriş sağlar ve XBAP geliştirmenin standart zengin istemci geliştirmeden farklı olduğunu açıklar.
Yeni bir XBAP projesi oluşturmanın en kolay yolu Visual Studio ' dir. Yeni bir proje oluştururken, şablonlar listesinden WPF tarayıcı uygulaması ' nı seçin. Daha fazla bilgi için bkz. nasıl yapılır: yenı WPF tarayıcı uygulaması oluşturma Project. XBAP projesi çalıştırdığınızda, tek başına bir pencere yerine bir tarayıcı penceresinde açılır. Visual Studio, XBAP 'de hata ayıkladığınızda, uygulama ınternet bölgesi izniyle çalışır ve bu nedenle, bu izinler aşılırsa güvenlik özel durumları oluşturur. Daha fazla bilgi için bkz. güvenlik ve WPF Kısmi güven güvenliği.