NETWORK

BİLGİSAYAR AĞI NEDİR

Birden fazla bilgisayar ve farklı donanımların (yazıcı, tarayıcı, disk, vb.) bağlanmasıyla oluşturulan sistemlere denir. (İng. Network)
-1969
-ARPANET projesi
-ABD
-Askerî amaçlı bir proje

BAĞLANTI TÜRLERİ (TEKNOLOJİLERİ)

1. WIFI
2.Kablo
3.Fiber kablo
4.Li-Fi (light)
5.Uydu

NERELERDE KULLANILIR

Kurumsal veya kişisel amaçlı olarak oluşturulabilir. - Okul
- Hastane
- ...
- Oyun

NEDEN KULLANIRIZ

1.İletişim kurmak
2.Dosya paylaşımı (ödev, proje, ..)
3.Uygulama yazılımı paylaşımı (e-okul, VCloud, oyun, ..)
4.Çevre birimlerinin paylaşımı


1.Mesaj, e-posta, sosyal medya paylaşımları, vb.
2.Ödev, proje, vb.
3.E-okul, V-Cloud, Online oyunlar, Okulsis, vb.
4. Yazıcı, tarayıcı, sabit disk, vb.

AĞ ÇEŞİTLERİ NELERDİR

1.Yerel Alan Ağı - LAN Local Area Network
2.Metropol Alan Ağı
3.Geniş Alan Ağı

YEREL ALAN ADI

Yerel Alan Ağı, birbirine yakın mesafedeki, aynı bina veya aynı oda içerisinde bulunan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağlardır.

METROPOL ALAN AĞI

Metropol Alan Ağı, bir şehir veya geniş mekanda bulunan yerel alan ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ türüdür.

GENİŞ ALAN AĞI

Geniş Alan Ağı, birbirine çok uzak mesafedeki bilgisayar veya ağların bağlanmasıyla oluşur.