HTML Kodları ve Anlamları


Etiket(Tag)= Açıklama
!–…–= Yorum tanımlar
!DOCTYPE=Belge türünü belirler
a= Bir köprüyü tanımlar
abbr= Bir kısaltma veya bir kısaltma tanımlar
acronym= Bir kısaltma tanımlar (HTML5’te abbr kullanılır)
address= Bir belgenin yazarı / sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar
applet= Gömülü bir uygulamasını tanımlar.(HTML5’te "Embed" veya "object" kullanılır)
area=Bir görüntü haritası içinde bir alanı tanımlar
article=Bir makale tanımlar
aside= Sayfa içeriğini kenara tanımlar
audio=Ses içeriğini tanımlar
b= Kalın metin tanımlar
base= Bir belgedeki tüm göreli URL’ler için taban URL / hedef belirler
basefont= Bir belgedeki tüm metin için bir varsayılan renk, boyut ve yazı belirtir (HTML5 desteklenmez. Bunun yerine CSS kullanın)
bdi= Bunun dışındaki diğer metinden farklı bir yöne biçimlendirilmiş olabilir metnin bir kısmını izole eder
bdo= Geçerli metin yönünü geçersiz kılar
big= Büyük metin tanımlar (HTML5 desteklenmiyor. CSS yerine kullanın)
blockquote= Başka bir kaynaktan alıntı bölüm tanımlar
body= Belgenin cesedini tanımlar
br= Tek bir satır sonu tanımlar
button= Tıklanabilir bir düğme tanımlar
canvas= Scripting aracılığıyla anında, grafik çizmek için kullanılır (genellikle JavaScript)
caption= Bir tablo başlığını tanımlar
center= Merkezli metni tanımlar (HTML5 desteklenmiyor. CSS yerine kullanın)
cite=Bir eserin başlığını tanımlar
code= Bilgisayar kodunun bir parçasını tanımlar
col= Bir "COLGROUP" elemanı içinde her sütun için sütun özelliklerini belirtir
colgroup= Biçimlendirmek için bir tablo, bir veya daha fazla sütun grubu belirtir
datalist= Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçenekler listesini belirtir
dd= Bir açıklama listesindeki bir terimin açıklaması / değerini tanımlar
del= Bir belgeden silindi metni tanımlar
details= Kullanıcı görüntülemek veya gizlemek ek ayrıntılar tanımlar
dfn= Bir terimin tanımlanması örneğini temsil
dialog= Bir iletişim kutusu veya pencere tanımlar
dir= Bir dizin listesini tanımlar(HTML5 desteklenmiyor."ul" kullanın)
div= Bir belgedeki bölüm tanımlar
dl= Bir açıklama listesi tanımlar
dt= Bir açıklama listesinde bir terim / isim tanımlar
em= Vurguladı metni tanımlar
embed= Harici (HTML olmayan) uygulama için bir kabı tanımlar
fieldset= Gruplar bir form elemanları ile ilgili
figcaption= Bir "rakam" öğesi için bir başlık tanımlar
figure= Kendi kendine yeten içeriği belirtir
font= Metin için yazı tipi, renk ve boyutunu tanımlar
footer= Bir belgenin veya bölümün altbilgi tanımlar
form= Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar
frame= Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar…
frameset= Kare seti tanımlar
h1= to
h6= HTML başlıkları tanımlar
head= Belge ile ilgili bilgiler tanımlar
header= Bir belgenin veya bölümün bir başlık tanımlar
hr= Içerik tematik değişiklik tanımlar
html= Defines the root of an HTML document
i= Bir HTML belgesinin kök tanımlar
iframe= Bir satır içi çerçeve tanımlar
img= Bir görüntü tanımlar
input= Bir giriş kontrolü tanımlar
ins= Bir belgeye yerleştirilmiş olan bir metin tanımlar
kbd= klavye girişi tanımlar
keygen= (Formlar için) bir anahtar çifti jeneratör alanını tanımlar
label= Bir "input" öğesi için bir etiket tanımlar
legend= Bir "fieldset" öğesi için bir başlık tanımlar
li= Bir liste öğesini tanımlar
link= Bir belge ve harici kaynak arasındaki ilişki (en stil sayfalarını bağlamak için kullanılır) tanımlar
main= Bir belgenin ana içeriğini belirler
map= Bir istemci tarafı görüntü haritası tanımlar
mark= İşaretli / vurgulanan metni tanımlar
menu= Komutların bir listesini / menü tanımlar
menuitem= Kullanıcı açılır menüden çağırabilirsiniz bir komut / menü öğesi tanımlar
meta= Bir HTML belgesi hakkında meta tanımlar
meter= Bilinen bir aralık içinde bir sayıl ölçümünü tanımlar (bir ölçü)
nav= Navigasyon bağlantıları tanımlar
noframes= Çerçeveleri desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar
noscript= Istemci tarafı komut desteği olmayan kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar
object= Katıştırılmış nesne tanımlar
ol= Sıralı liste tanımlar
optgroup= Bir açılan listesinde ilgili seçeneklerin bir grup tanımlar
option= Bir açılır listeden bir seçenek tanımlar
output= Bir hesaplamanın sonucunu tanımlar
p= Bir paragraf tanımlar
param= Bir nesne için bir parametre tanımlar
pre= Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar
progress= Bir görevin ilerlemesini temsil
q= Kısa bir alıntı tanımlar
rp= Yakut açıklamaları desteklemeyen tarayıcılarda göstermek ne tanımlar
rt= (Doğu Asya tipografi için) karakter bir açıklama / telaffuz tanımlar
ruby= (Doğu Asya tipografi için) bir yakut ek açıklama tanımlar
s= Artık doğru metin tanımlar
samp= Bir bilgisayar programı örnek çıktı tanımlar
script= Bir istemci tarafı komut dosyası tanımlar
section= Bir belgedeki bölüm tanımlar
select= Bir açılır listeyi tanımlar
small= Daha küçük metin tanımlar
source= ("Video" ve "audio") medya unsurları için birden fazla medya kaynakları tanımlar
span= Bir belgedeki bölüm tanımlar
strike= Çizili metni tanımlar(HTML5 desteklenmiyor. "del" veya "s" kullan)
strong= Önemli metni tanımlar
style= Bir belge için stil bilgilerini tanımlar
sub= Indisli metni tanımlar
summary= Bir "detay" elemanı için görünür bir başlık tanımlar
sup= Üstsimge metni tanımlar
table= Tablo tanımlar
tbody= Gruplar bir tablo vücut içeriği
td= Bir tablodaki bir hücreyi tanımlar
textarea= Çok satırlı giriş kontrolünü tanımlar (metin alanı)
tfoot= Gruplar bir tablo altbilgi içeriği
th= Bir tablodaki bir başlık hücreyi tanımlar
thead= Bir tablodaki bir başlık hücreyi tanımlar
time= Bir tarih / saat tanımlar
title= Belge için bir başlık tanımlar
tr= Bir tablodaki bir satır tanımlar
track= (Video ve audio) medya unsurları için metin parçalarını tanımlar
tt= Teletype metni tanımlar
u= Normal metinden üslup farklı olmalıdır metni tanımlar
ul= Sırasız liste tanımlar
var= Bir değişken tanımlar
video=Bir video veya film tanımlar
wbr= Olası bir çizgi break tanımlar