DOSYA VE KLASÖR İŞLEMLERİ


DOSYA NEDİR?

Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere dosya adı verilir.
Dosya içerisindeki bilgi; resim, yazı, çizim, ses gibi her şey olabilir.
Yazılımlar ürettiği bilgileri dosyalarda saklar. Örneğin çizdiğimiz bir resme daha sonra bakmak istiyorsak onu bir dosyada saklamamız gerekir.
Dosyaları defterlerimiz gibi düşünebiliriz.

DOSYA İSMİ/ADI

Bir dosya ismi 3 kısımdan oluşur.
Dosyaya kendimizin verdiği isimdir.
Dosya isminde aşağıdaki karakterleri kullanamayız.
: < > ? | / \ ‘ ’ *

DOSYA UZANTISI

Dosyanın türünü, hangi yazılım tarafından oluşturulduğunu ve açılabileceğini gösteren kısımdır.
Genellikle 3 harften oluşur. Bu harfler dosya türünün İngilizce karşılığının kısaltmasıdır.
Örneğin şiir yazdığımız bir dosyanın uzantısı TXT’dir.
TXT uzantısı TEXT kelimesinin kısaltılmış hali olup yazı anlamına gelir.
Bir dosyanın sadece uzantısına bakarak içerisindeki bilginin türünü öğrenebiliriz.
Örneğin;
MP3 uzantılı bir dosyada müzik,
PDF uzantılı bir dosyada bir kitap olduğunu dosyayı açmadan anlayabiliriz.

POPÜLER DOSYA UZANTILARI

DOSYA UZANTISI İÇERİK
TXT Yazı
MP3, WAV Ses ve Müzik
BMP, JPG Resim
GİF Hareketli Resim
PDF Kitap
AVI, MPEG, MOV Film
EXE Çalıştırılabilir Program

KLASÖR NEDİR?

Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran disk bölümlerine klasör (dizin) denir.
Klasörleri günlük hayatımızda kullandığımız dosya klasörlerine benzetebiliriz.

NİÇİN KLASÖR KULLANIRIZ?

Alışveriş merkezde..
Binlerce ürün içerisinde satın almak istediğinizi nasıl buluyorsunuz?
Çikolata almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?
Deterjan almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?
Süt almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?
Elma almak istediğinizde nereye bakıyorsunuz?
Nasıl ki alışveriş merkezlerinde binlerce ürün içerisinden almak istediğimizi reyonlar sayesinde kolayca bulabiliyorsak klasörler de dosyalarımızı gruplamamızı ve dilediğimizde kolayca ulaşmamızı sağlar.

Her Dosya Kendi Klasörüne!

Fotoğraflarımızı Resimler, müziklerimizi Müziğim, yazılarımızı da Belgelerim klasörüne koyarız. Böylece hangi dosyaya ihtiyacımız varsa o klasöre gider ve zaman kaybetmeden o dosyayı açabiliriz.

Klasör Kullanmazsak

Dosyalarımızı gruplamazsak daha sonradan onlara ulaşmakta güçlük yaşarız.

Klasör İsimleri

Dosya adlarında kullanılmayan karakterler klasör isimlerinde de kullanılamaz.

Alt Klasörler

Bir klasör içerisinde birden fazla klasör yer alabilir.
Örneğin Oyunlar klasörü içerisine
Savaş Oyunları,
Zeka Oyunları,
Yarış Oyunları
Spor Oyunları
klasörleri ekleyebiliriz.

Sürücü Nedir?

Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlardır. Örneğin sabit disk, CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi.

Sürücü İsimleri

Sürücüler A’dan Z’ye kadar bir harf ile adlandırılırlar. A ve B sadece disket sürücüye verilen harflerdir. Bunun dışındaki harfler sırasıyla diğer sürücülere verilir.
Harften sonra iki nokta (:) işareti kullanılır. A: veya C: gibi.
Sürücü harflendirilmesi işletim sistemi tarafından yapılır. Buna ek olarak biz de harfin yanına bir etiket yazabiliriz. Örneğin; Yerel Disk (C:) gibi.

Sürücü Adlandırma

Örneğin bilgisayarımızda bir disket sürücü, bir sabit disk ve bir de DVD-ROM olduğunu düşünürsek sürücüler şöyle adlandırılacaktır:
Disket Sürücü (A:)
Sabit Disk (C:)
DVD-ROM (D:)
Bilgisayara sonradan bir USB bellek taktığımızda bu belleğe (E:) harfi verilecektir.
USB belleği çıkarmadan bir hafıza kartı takarsak bu kart ise (F:) harfini alacaktır.

Sürücüleri Görüntüleme

Bilgisayara takılan tüm sürücüler Bilgisayarım simgesine tıklandığında açılan ekranda görülebilir.

Dosya, Klasör ve Sürücü Adresleri

Bir dosyanın/klasörün adresi o dosyanın/klasörün hangi sürücü ve klasör içerisinde olduğunu gösterir. Dosya, klasör veya sürücü adreslerinde sürücü ve klasör isimlerinden sonra ters bölü işareti (\) kullanılır.
Örneğin CD-ROM sürücümüzün adresi: D:\
CD-ROM’daki Filmler klasörünün adresi D:\Filmler
CD-ROM’daki Filmler klasörünün içerisindeki Çanakkale.AVI film dosyamızın adresi: D:\Filmler\Çanakkale.AVI

Önemli Notlar

Bir klasör içerisinde aynı ada ve uzantıya sahip birden fazla dosya olamaz.
Bir klasör içerisinde aynı isme fakat farklı uzantıya sahip dosyalar bulunabilir. Örneğin, Çanakkale.avi filmi ile Çanakkale.txt şiiri aynı klasörde bulunabilir.
Bir klasör içerisinde aynı ada sahip başka bir klasör bulunamaz.
Dosya ve klasör adlarında büyük/küçük harfler aynı kabul edilir. Örneğin ÇANAKKALE.TXT ile Çanakkale.txt dosyaları aynıdır.
Bazı donanımlar üzerinde birden fazla sürücü oluşturulabilir. Örneğin tek bir sabit disk C: ve D: şeklinde 2 sürücüye ayrılabilir.