DİJİTAL VATANDAŞLIK(DİJİTAL YURTTAŞLIK)

Dijital paylaşımlarımızın kendimiz ve başkaları üzerindeki etkileri, Dijital ayak izimiz, Dijital oyunlar Dijital vatandaşlık, teknolojinin gelişmesi ile
-resmi işlemler,
-sosyal iletişim,
-eğitim,
üretim gibi alanlarda
bilgi teknolojilerini (BT)
uygun ve doğru kullanma becerisine sahip kişiler bütününü ifade etmektedir.

İYİ BİR DİJİTAL YURTTAŞ OL VE BİZE KATIL

Kimse ile paylaşmadığım, güçlü bir şifrem var.
Beni rahatsız eden birileri olursa, hemen engellerim.
Bilgisayarımı korurum. Emin olmadığım programları bilgisayarıma indirmem.
Sadece tanıdığım kişilerin davetlerini kabul ederim.

DİJİTAL VATANDAŞ

* Dijital iletişim kurabilen,
* E devlet uygulamalarını kullanabilen,
* Dijital alışveriş yapabilen,
* Dijital ortamda üretim yapabilen,
* Dijital ortamdan eğitim alabilen ve bu davranışları yaparken etik kurallarına uyan hak ve sorumluluklarının bilincinde olan kişidir.

DİJİTAL VATANDAŞIN DAVRANIŞINA ÖRNEKLER

-BT araçları ile iletişim kurabilir.
-E devlet uygulamalarını ile resmi işlerini yürütebilir.
-Dijital ortamda alış-veriş (e-ticaret) yapabilir.
-BT araçlarıyla üretim yapabilir. Afiş, sunu, e-tablo, çizim, resim, ...
-Dijital ortamdan eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütebilir. +++++
-Çevrim içi (online) yaptığı davranışların etik sonuçlarını bilir.
-Çevrim içi ortam ile ilgili ahlaki/etik kararlar alabilir.
-Teknolojiyi kötü kullanarak başkalarına zarar vermez.
-Sanal dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışları destekler.

DİJİTAL VATANDIŞLIĞIN BOYUTLARI NELERDİR

1.Dijital Erişim 2.Dijital Ticaret 3.Dijital İletişim 4.Dijital Okuryazarlık 5.Dijital Etik 6.Dijital Hukuk 7.Dijital Haklar ve Sorumluluklar 8.Dijital Sağlık 9.Dijital Güvenlik

DİJİTAL ERİŞİM

Üretken vatandaşlar olmak için, teknolojik imkânlara eşit olarak dijital erişim sağlanması anlamına gelir. Örneğin, cinsiyet, ırk, yaş, etnik kimlik, fiziksel ve zihinsel farklılıklara aldırış etmeden elektronik topluma tam katılımın sağlanmasıdır.

DİJİTAL TİCARET

Elektronik ortamlarda satma ve satın alma işlemlerini yapacak bilgi ve beceriye sahip olma anlamına gelir.

DİJİTAL İLETİŞİM

letişim biçimlerinin elektronik araçlar vasıtasıyla da yapıldığının farkında olmadır. Örneğin, e-posta, cep telefonu, anlık mesajlaşma teknolojisi insanların iletişim alışkanlıklarını değiştirmiştir.

DİJİTAL OKURYAZARLIK

Öğrenme-öğretme sürecinin artık teknoloji kullanılarak gerçekleştirildiğinin farkında olmadır.

DİJİTAL ETİK

Sanal dünyada gösterilen davranışın ya da işin elektronik standardının da olduğunun farkında olmadır. Örneğin, siber zorbalık, sanal küfürleşme…

DİJİTAL KANUN

Sanal dünyada yapılan işlerin elektronik sorumluluğunun olduğu ve kanunlarla yaptırım altına alındığı anlamına gelir. Örneğin, yasak yayınlar, intihara meyilli hâle getiren web siteleri, oyunlar kanunen yasaktır.

DİJİTAL HAK VE SORUMLULUKLAR

Herkesin sanal dünyada kendini özgürce ifade edebilecek haklara sahip olduğu ve bunun da yasaklanamayacağı anlamına gelir. Örneğin, sanal ortamda formlarda görüş bildirme, grup oluşturma, tartışma ortamlarına katılma vb. temel haklar kısıtlanamaz.

DİJİTAL SAĞLIK

Dijital dünyada hem fiziksel, hem ruhsal hem de psikolojik yönden sağlığı direk ya da dolaylı olarak etkileyecek etmenlerin bulunduğunun farkında olmadır. Örneğin, göz sağlığı, tekrarlayan stres sendromu, asosyal yaşam, içe kapanıklık ve fiziksel bozukluklar (bel ve sırt ağrıları) yeni teknolojik dünyanın ortaya çıkardığı sağlık sorunlarıdır.

DİJİTAL GÜVENLİK

Bireyin sanal ortamda kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri alması demektir. Örneğin, başkalarının bilgilerini izinsiz kullanma, solucan, virüs veya truva atı oluşturma, spam gönderme, başkalarının bilgilerini veya mallarını çalma vb. faaliyetlerin farkına vararak gereken güvenlik tedbirlerinin alınması (virüs programları, filtreleme programları vb.)